Jämställdhet

Jämställdhet, eller jämlikhet mellan könen innebär en jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen. Man kan ibland förväxla jämställdhet med jämlikhet. Skillnaden är att jämställdhet är mellan könen och jämlikhet rör alla människors värde. 

Jämställdhetslagen & diskrimineringslagen

Jämställdhetslagen trädde i kraft 1979 i Sverige och är en lag som främjar både män och kvinnors lika rätt i arbetslivet. 2008 kom diskrimineringslagen (som trädde i kraft 1 januari 2009) som ersatte den tidigare jämställdhetslagen. Denna lag är till för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell uppfattning med mera. 

Sveriges jämställdhetspolitik

Sedan 1970-talet har jämställdhetspolitiken haft en central ställning i samhällsdebatten och sverige räknas ofta som ett föregångsland angående detta arbete. 

Diskrimineringsombudsmannen (www.do.se) arbetar mot diskriminering som bland annat har med kön och könsidentitet att göra, men även för andra samband, till exempel ålder och religion. 

Viktiga frågor om jämställdhet

Allmän rösträtt

Jämställdhet i skolan